प्रश्ना पाण्डेको गाजलु आँखा हेर्ने होइन?

यसमा तपाइको मत